Polityka prywatności

Linia specjalna

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Na przekór przeciwnościom,
Anna Paduch,
Adres siedziby:
ul.Starynowska 12A,
78-100 Kołobrzeg,
mail: fnpp@op.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania dostępu do usług specjalistycznego wsparcia świadczonego on-line w ramach Platformy www.liniaspecjalna.pl, na podstawie dobrowolnych wiadomości e-mail przesyłanych poprzez formularz kontaktowy na portalu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oprócz podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
· prawo dostępu do treści danych;
· prawo do sprostowania danych;
· prawo do usunięcia danych;
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
· prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie niezbędnych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uzyskania dostępu do usługi bezpośredniego wsparcia specjalistycznego świadczonego w ramach Platformy Usług Specjalistycznych, w zakresie wynikającym z zapisów regulaminu. Nie podanie danych uniemożliwi możliwość nawiązania konsultacji. Nie podanie adresu e-mail uniemożliwi nawiązanie kontaktu poprzez formularz kontaktowy na Platformie www.liniaspecjalna.pl.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pliki cookies

Informacje ogólne

§1.

Niniejsza Polityka cookies (zwana dalej „Polityka cookies”) www. liniaspecjalna.pl jest skierowana do użytkowników www. liniaspecjalna.pl i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

Administratorem cookies jest Fundacja Na przekór przeciwnościom, ul.Starynowska 12A, 78-100 Kołobrzeg, mail: fnpp@op.pl.

Zbierane informacje

§2.

Podczas korzystania przez użytkownika Platformy www. liniaspecjalna.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), system Google Analytics oraz mogą być zapisywane w logach serwera.

Pliki cookies, o których mowa w pkt 1, to pliki tekstowe niewielkich rozmiarów wysyłane do komputera lub innego końcowego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Platformy www. liniaspecjalna.pl. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies (lub odpowiednie ustawienie preferencji ich wykorzystania przez używaną przez siebie przeglądarkę stron www) wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę użytkownik wyraża zapoznając się podczas pierwszej wizyty na Platformie www. liniaspecjalna.pl z komunikatem o wykorzystywaniu plików cookies, zamykając tenże komunikat i nie zmieniając domyślnych ustawień swojej przeglądarki stron www. Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika.

Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej:

Pliki niezbędne – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Platformie www. liniaspecjalna.pl i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Platformie www. liniaspecjalna.pl.

Pliki wydajnościowe – zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Platformy www. liniaspecjalna.pl, które części ją odwiedzają najczęściej.

Pliki funkcjonalne – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają).

Google Analytics, o którym mowa w pkt 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch PUS stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

Media społecznościowe stron trzecich (np. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+) mogą rejestrować informacje na temat użytkownika, na przykład wówczas, gdy kliknie na przycisk “Dodaj” lub “Lubię to” w odniesieniu do danego portalu społecznościowego podczas pobytu na PUS. Usługodawca nie kontroluje stron podmiotów trzecich ani ich działań. Informacje na temat witryn mediów społecznościowych są dostępne na wyżej wspomnianych stronach.

 

Wykorzystanie danych

§3.

Dane podane przez użytkownika, lub zbierane automatycznie Usługodawca wykorzystuje w celu:

· prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Platformy www. liniaspecjalna.pl,

· monitorowania stanu sesji,

· dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji użytkownika,

· analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Platformy www.liniaspecjalna.pl